„To je nádhera...
opravdu velice
promyšlený příběh
a netypický.
Moc se mi to líbí...“

Renata Petříčková, maliarka a ilustrátorka

„Vydanie tejto knihy hodnotím ako vysoko záslužný čin, ktorý určite prispeje k rozšíreniu obzorov každého, kto si text prečíta. Osobne som to zhltol na jedno posedenie.“

JUDr. Marián Pataj, advokát

ÚRYVOK 1:

V tomto období vzniklo ďalšie verejné povolanie: liečiteľ, respektíve liečiteľka. Stala sa ňou teta Anka z rodu Jozefovho. Ako toto nové verejné povolanie vzniklo? Vysvetlím: Anka zdedila liečiteľské vlohy po svojej prapredkyni Janke. Vyznala sa v liečivých bylinkách a rôznych lesných plodoch. Vedela, ktorú bylinku treba nasušiť, ktorý koreň treba zavariť, z ktorého plodu akú mastičku vyrobiť. Po svojich predkoch poznala liečivé účinky mnohých takto vyrobených preparátov. Jej predkovia pomáhali chorým a zraneným nezištne, zdarma, nanajvýš za vrece zemiakov či múky. Časom bolo záujemcov o ich služby viac a viac. Samotná Anka už prakticky ani žiadnu inú činnosť nevykonávala a po tom, ako Magda zaviedla do obehu peniaze, samotní Ankini pacienti vytvorili takzvaný Ankin cenník. Cenník obsahoval hlavne ceny za bylinky, mastičky, korienky, sušené i čerstvé lesné plody, ale i za obväzy, ktoré Anka začala sama vyrábať. Časom sa cenník rozrástol o takzvané liečiteľské úkony, napríklad naprávanie vyvrtnutých končatín, zadlahovanie zlomenín a zašitie tržných rán. Rok 620 bol pre Anku zlomový. Tri mesiace doma liečila Adama z rodu Markovho, ktorý sa aj s vozom zrútil do hlbokej strže. Bol celý dolámaný, ležal v horúčkach a blúznil. Celé dni a noci stála pri ňom Anka, prezliekala ho, kŕmila, prebaľovala, preväzovala rany, mastičkami natierala a umývala. Adam sa z toho dostal, to áno, ale vznikol nový závažný problém. Adam bol z relatívne chudobnej rodiny, jeho rodičia boli veľmi čestní a jeho otec Juraj nechcel za ten živý svet ani počuť, že by Anke ostal dlžný čo i len jedno platidlo. Na druhej strane Anka bola tiež veľmi milá, ochotná, spravodlivá a čestná žena, tak ako sa na liečiteľku patrí a mala aj silné sociálne cítenie. Vravela, že „pár platidiel stačí“. To by však nebol Juraj Jurajom, aby s tým súhlasil. Predal kravy, ošípané, husi, psa, sliepky, zajacov i voz. Ako sa vyjadril: „To Boh dá, nebude, aby Juraj ostal niekomu dlžný.“ Anka nechápala, odkiaľ zobral Juraj toľko platidiel, aj ich odmietla, ale Juraj jej ich jednoducho nechal na stole a odišiel. Anka o tom porozprávala starostovi Jánovi, ten i navštívil Juraja, no ten bol neoblomný. Avšak to najhoršie Juraja ešte len čakalo. Prišla zima ako naschvál taká tuhá a dlhá ako už dávno nie, tri z jeho siedmich detí a aj žena Petra mu v zime ochoreli a stalo sa to, čo sa ešte v Osade nikomu nestalo. Juraj nielenže už nemal Anke čím za bylinky platiť, ale na konci zimy doslova ani čo do úst vložiť. V Osade bola vysoká miera solidarity, samozrejme, že mu ostatní osadníci pomohli, najviac samotná Anka, ale ešte tu bola Magda. Jej zmysel pre systémové, treba však dodať, že aj nanajvýš spravodlivé, riešenia jej nedali spávať. Neustále s tým otravovala starostu. Magda bola osoba nanajvýš pragmatická (BOH z nej mal neskutočnú radosť) a toľko húdla do starostu, že ten sa podvolil. Samozrejme, Magda ešte predtým navštívila Anku a celý svoj plán s ňou najprv prebrala. Anka bola naozaj prekvapená, ale Magdin návrh sa jej zapáčil a súhlasila s ním.

A tak mohol starosta začiatkom apríla 621 zvolať pod lipu občanov Osady a navrhnúť im zriadenie nového verejného povolania: LIEČITEĽ, osoba, ktorá bude povolanie vykonávať: Anka. „Plat“ (časom zaradili do svojho slovníka aj tento ekvivalent slova „výplata“) taký ako má starosta.

Starosta svoj návrh odôvodnil nasledovne: „Všetci viete, čo sa stalo vlani Adamovi a ako následne v zime strádala Jurajova rodina. Stať sa to môže každému z nás. Opakujem: Každému z nás! Najprv, keď mi to Magda navrhla, sa mi to takisto zdalo čudné, ale čím ďalej, tým viac chápem múdrosť jej návrhu. Jurajovi sme pomohli, ale ruku na srdce, nie všetci rovnakým dielom! A potom, čo keď sa v budúcnosti stane, že bude takýmto údelom postihnutých viac rodín? Čo potom? Naozaj som presvedčený o tom, že najlepším spôsobom, ako tomu predísť, je z našej liečiteľky Anky urobiť verejnú pracovníčku platenú z daní. Áno, dane sa tým, samozrejme, zvýšia, ale na druhej strane pri návšteve Anky nebudete platiť nič. No nič, nie tak celkom. Aby sa nezabudlo, že nič nie je zadarmo, tak symbolický poplatok vo výške jedno platidlo budete platiť naďalej. Nielen z dôvodu, aby ste nezabudli, že jej činnosť nie je zadarmo, ale aj z toho dôvodu, aby sa tento systém nezneužíval a v neposlednom rade,“ starosta Ján sa otočil k babkám sediacim na lavičkách, „aby ste nechodili z dlhej chvíle k Anke na diškurz namiesto k babke Cecilke.“ Starosta pokračoval: „Zrušenie platieb u Anky sa týka v plnej miere iba úkonov, za bylinky, mastičky a iný materiál sa bude platiť naďalej, a to do výšky 100 platidiel. Ak by vás, nedajbože, postretla udalosť, že budete musieť zaplatiť viac ako 100 platidiel, tak všetko, čo bude prevyšovať hodnotu 100 platidiel, bude hradené z vašich daní. V prípade, že niekto ochorie vážne alebo utrpí úraz ako Adam a Anka sa bude musieť o neho starať nepretržite 24 hodín denne, tak v tom prípade bude nemocný v novej budove, ktorú na tento účel postavíme, v „nemocnovni“. Na budúci týždeň v sobotu sa tu stretneme znovu a budeme za môj, vlastne Magdin, návrh hlasovať.“

Skutočne sa spočiatku zdal starostov (Magdin) návrh mnohým osadníkom zvláštny, ale počas týždňa, ktorý im do soboty zostával, sa väčšine zapáčil. V sobotu po spočítaní volebných lístkov bolo na 7891 lístkoch napísané „Áno, súhlasím“, z celkového počtu 9519 obyvateľov Osady nad 18 rokov. Anka sa tak stala prvou liečiteľkou na planéte Em, ktorá bola platená z daní.

K hore uvedenému už len dodám, že názov „nemocnovňa“ sa časom vyvinul na názov,.......... vlastne, však viete.

Myslím si, že už vôbec netreba dodávať, že tento princíp „verejnej“ liečiteľky postupne prebrali všetky obce.

XIII. ÚRADNÍCI A LIEČITEĽ, str. 46 – 48