„To je nádhera...
opravdu velice
promyšlený příběh
a netypický.
Moc se mi to líbí...“

Renata Petříčková, maliarka a ilustrátorka

„Vydanie tejto knihy hodnotím ako vysoko záslužný čin, ktorý určite prispeje k rozšíreniu obzorov každého, kto si text prečíta. Osobne som to zhltol na jedno posedenie.“

JUDr. Marián Pataj, advokát

SLOVO AUTORA:

Ako by som stručne zhrnul o čom je táto kniha?

Prvá časť lopatistickým, rozprávkovým spôsobom vysvetľuje základné ekonomické pojmy, ako sú dane, peniaze, čo je to štát, prečo potrebujeme lekárov, učiteľov a politikov a prečo si ich platíme z našich daní. Aj keď v záhlaví knihy uvádzam, že kniha je určená pre čitateľov od 11 do 111 rokov, myslím si, že túto časť hravo zvládnu už 8 či 9 ročné deti.

Druhá časť knihy vysvetľuje zložitejšie pojmy, ako sú inflácia, deficit, hrubý domáci produkt alebo PPP-projekt. Myslím si, že túto časť zvládnu deti približne od 13 rokov. Napriek tomu, že táto časť knihy nie je písaná „rozprávkovým“ spôsobom, názornosť a (prepáčte, musím sa opakovať) lopatistický štýl jej takisto nechýbajú, čím sa základné ekonomické pojmy stávajú ľahko pochopiteľné.

Príjemné a poučné čítanie Vám želá Latso Usmiaty.